S
M

December 9, 2019

Enschede

"De man bewondert de vrouw die hem doet nadenken, acht de vrouw die hem doet lachen, houdt van het meisje dat hem doet lijden, en trouwt met de vrouw die hem vleit."

- Marc Callewaert
© Luther Hartog 2007-2024